Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η KED Expo είναι κατασκευαστική εταιρία, με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή περιπτέρων και ανακαινίσεις χώρων.

Αναθέτοντας μας, μία εργασία, θα διαπιστώσετε τη σύνεση, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό που διαθέτη η ομάδα μας στην ολοκλήρωση της εργασίας και στην εκπλήρωση των στόχων σας.

Άποψη, πάθος και συνεργασία είναι τα στοιχεία που μας κάνουν μοναδικούς.
Βασική μας προτεραιότητα είναι, η επίτευξη στενής και αρμονικής συνεργασίας με τον πελάτη μας, ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες του και να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή γι’ αυτόν.